mapa strony   |
RSS

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

 

                          

                                                   

                           

 

INFORMACJA !

 

    Wpłaty za obiady dokonujemy na numer  konta :

73 8978 0008 0080 8169 2000 0010 

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka ,klasa

oraz kwotę. 

Obiady za wrzesień : 54,00 zł.

Obiady za październik: 63,00 zł.(dotyczy uczniów szkoły)

OPŁAT ZA OBIADY DOKONUJEMY DO 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

  

  przykładowy druk wpłat na obiady

   >>> kliknij, aby pobrać<<<   

Wersja do druku

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020

 >>> galeria zdjęć <<<

14 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni odbył się uroczysty Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klasy VIII B przygotowali akademię dla nauczycieli, pracowników oraz uczniów szkoły. Chór przygotowany przez Pana Szymona Cebulę zadbał o odpowiednią oprawę muzyczną. Ósmoklasiści zaprezentowali spektakl pod tytułem Długa Przerwa. Jego tematyka przedstawiała rozmowę pedagogów z nutą humoru w pokoju nauczycielskim. 

NARODOWE CZYTANIE

13.10.2020

 >>> galeria zdjęć <<<

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Ogólnopolska akcja organizowana jest od 2012 r. pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Nasza szkoła, jak co roku włączyła się do akcji.  Uczniowie klasy VII a wraz z nauczycielem  na lekcji języka polskiego pięknie, głośno, z podziałem na role czytali " Balladynę" Juliusza Słowackiego; wybitnego, polskiego romantyka, lekturę dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Oprócz tradycyjnego czytania z podziałem na role, z książką w ręku, wykorzystaliśmy także nowoczesną technologię. Tekst dramatu był wyświetlany na tablicy multimedialnej, dzięki czemu był widoczny dla wszystkich. Uczniowie bardzo żywo reagowali na treść dramatu, było to niesamowite przeżycie. Kolejne Narodowe Czytanie już za rok.

Dzień Jabłuszka w Przedszkolu

11.10.2020

>>> galeria zdjęć<<<

 Nasze Przedszkole przystąpiło do programu Szkoły Promującej Zdrowie.  W ramach realizacji programu prowadzić będziemy szereg działań. Pierwszym z nich było zorganizowanie Dnia Jabłuszka, w którego obchodach udział wzięły wszystkie grupy wiekowe. Dzień Jabłuszka był bardzo wesoły i smaczny, naszym przedszkolakom zaproponowałyśmy wiele aktywności związanych z poznaniem tego owocu. Dowiedzieliśmy się podstawowych informacji o jabłkach, takich jak to że rosną one na jabłoniach  w sadach, są ich różne gatunki i smaki, że najwięcej witaminy „c” kryje się w skórce, a także że możemy z nich zrobić na przykład kompoty, soki, ususzyć, marmoladę, szarlotkę, upiec w piekarniku. Nie tylko wiemy co z jabłka można zrobić, znamy doskonale jego wygląd, smak i zapach, ale także pokonywaliśmy tor przeszkód z jabłkiem, układaliśmy jabłkowe puzzle, otrzymaliśmy jabłkowe emblematy i opaski, wykonaliśmy różne ciekawe prace plastyczne z jabłkiem w roli głównej. Efekty naszej pracy zobaczcie na naszych zdjęciach. 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rząśni

13.09.2020

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni informuje, że od poniedziałku 14

 września – w związku ze zniesieniem obostrzeń obowiązujących w strefie czerwonej i żółtej,

 powraca stary grafik  dowozów i odwozów dzieci do szkoły.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

13.09.2020

   W tym roku szkolnym uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią p. Aleksandrą Kluczną biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja”.

 

Będzie on realizowany od 1 września 2020 r. do 13 czerwca 2021r.

 

Celem projektu jest:

- kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży;

- dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi;

- integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu;

- nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem,

  jak również cechami niewidocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm,

  cukrzyca;

- budowanie przyjaznego klimatu integracji;

- nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które

   posiadamy;

- eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie;

- przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji;

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

08.09.2020

  Dodatkowe dni wolne od nauki w naszej szkole:

- 12, 13 listopada 2020r.

-  4, 5  stycznia 2021r.

-  4 czerwca 2021r.

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

08.07.2020

  

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   W roku szkolnym 2019/2020 do klas I-VIII uczęszczało 265 uczniów zgrupowanych          w 14 oddziałach:   6 oddziałach klas  I-III i 8 oddziałach klas IV-VIII.

  W klasach I-VIII wszyscy uczniowie uzyskali promocję do klasy programowo wyższej.  Sukcesem szkoły jest, że pomimo wystawienia w klasach IV-VIII 14 ocen niedostatecznych na I półrocze - na koniec roku wszyscy uczniowie klas starszych poprawili oceny i otrzymali promocję do klasy wyższej.

Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 średnia ocen Szkoły wyniosła 4,11 (I półrocze - 3,88, II półrocze - 4,11). Wyników porównawczych na temat średniej klas dostarcza poniższa tabelka:  

 

TABELA:  Średnie klas IV-VI w roku szkolnym 2019/2020

KLASA

ŚREDNIA OCEN

w I półroczu

ŚREDNIA

OCEN

w II półroczu

ŚREDNIA OCEN

w całym roku  szkol. 2019/2020 + miejsce

WYCHOWAWCA

IV

4,04

4,50 ↑

     4,50   I

mgr inż. Małgorzata Stolarczyk

Va

4,06

4,32 ↑

     4,32   III

mgr Agnieszka Bzdak

Vb

3,90

4,09 ↑

     4,09  IV

mgr Katarzyna Urbańczyk

VIa

4,10

4,37 ↑

      4,37  II

mgr Małgorzata Pęciak

VIb

3,69

3,99 ↑

       3,99 VI

mgr Ewa Płaszczyńska

VIIa

3,70

 4,83 ↑

       3.83  VII

mgr Damian Mikołajczyk

VIIb

3,74

4,00 ↑

       4,00  V

mgr Marzena Otocka-Bednarek

VIII

3,29

3,59 ↑

       3,59  VIII

mgr Marlena Ryś- Walczyk

Razem

3,88

4,11

   4,11

 

 

  Świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen min. 4,75 i zachowanie min. bardzo dobre) – w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 19,75% uczniów klas IV-VIII (31 uczniów na 157).  Najwięcej uczniów zasłużyło na świadectwo „z paskiem” w klasach: Va  ( 6 osób  w  klasie) oraz w klasie IV, VIa, VIb. VIIb, VIII (4 uczniów w każdej klasie). W tym roku szkolnym  odbył się zewnętrzny egzamin po klasie ósmej, który z pewnością potwierdzi wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów i tym samym - utrzymał albo jeszcze podniósł wysoki poziom szkoły z dwóch ostatnich lat - średni wynik z języka polskiego,  języka angielskiego i matematyki  był bardzo dobry i  porównywalny z wynikiem w kraju.

 Innym ważnym wyznacznikiem poziomu pracy szkoły na tle innych placówek są osiągnięcia uczniów   w konkursach pozaszkolnych. W mijającym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły odnotowali bardzo liczne osiągnięcia na najwyższym podium konkursów gminnych, powiatowych  i wyższych szczebli (miejsca I, II i III, wyróżnienia oraz wynik: bardzo dobry) - patrz: Załącznik: OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH POZASZKOLNYCH W 2019/2020.

W sumie odnotowano rekordową ilość, tj. 57 osiągnięć (w zeszłym roku - 48) zgrupowanych w 4 kategoriach:

 • 28 sukcesów dydaktycznych
 • 12 sukcesów sportowych
 • 12 sukcesów artystycznych - recytatorskie, plastyczne, muzyczne, taneczne
 • 26 sukcesów w kategorii: „Inne”.

Wnioski do pracy dydaktycznej w roku przyszłym:

 • Należy w dalszym ciągu wdrażać w życie wyniki diagnoz „na wejściu” (zwłaszcza w klasach IV i VII) oraz badań kompetencji na koniec zeszłego roku szkolnego celem monitorowania ich postępów edukacyjnych (również na tle kraju), a także w dalszym ciągu indywidualizować pracę z uczniem zdolnym i słabszym dydaktycznie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników, na miarę możliwości uczniów.
 • Nadal starannie planować i realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadcząc pomoc zarówno uczniom z trudnościami w nauce, jak  i uczniom uzdolnionym.
 • Konsekwentnie stosować zmodernizowane WSO i egzekwować odrabianie zadań domowych, indywidualizując je stosownie do możliwości ucznia.
 • Szczególną uwagą otoczyć przyszłoroczne klasy siódme i ósme, aby zmotywować      je do osiągnięcia lepszych wyników w nauce.
 • Zapoznać rodziców ze zmianami uświadamiając konieczność współpracy w celu jak najlepszego przygotowania ich dzieci do dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej.

 

WYNIKI  ZACHOWANIA

 Porównując tegoroczne wyniki zachowania uczniów z wynikami z lat poprzednich  można zauważyć sukcesywne zmniejszanie się ilości ocen wzorowych na rzecz   bardzo dobrych. Można zauważyć tendencję, iż coraz więcej uczniów z najwyższymi wynikami dydaktycznymi nie zasługuje na ocenę wzorową zachowania ze względu na niewystarczający poziom kultury osobistą lub/i słabą aktywność społeczną. Z drugiej strony, w porównaniu z latami wcześniejszymi, maleje ilość ocen najsłabszych, tj. poprawnych i nieodpowiednich.          

 

 

Wnioski do pracy wychowawczej w roku przyszłym:

 • W dalszym ciągu, konsekwentnie nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowania i właściwe postawy.
 • Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka SU.
 • Zapobiegać agresji fizycznej i słownej wśród uczniów poprzez działania profilaktyczne i naprawcze; wzmóc czujność w celu zapobieżenia różnego typu zagrożeniom, na które narażone są starsze dzieci.
 • Zachęcać uczniów do podejmowania wartościowych działań, wspierać ich ciekawe inicjatywy na rzecz innych, np. potrzebujących ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego.

 

FREKWENCJA

   Średnia frekwencja szkoły w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 94,11% (podobnie jak w latach poprzednich). Wyniki monitorowania frekwencji uczniów wykazały, że w II półroczu nieobecności nieusprawiedliwione, w tym wagary, nie wystąpiły w żadnej z klas, uczniowie uczestniczyli w II semestrze w nauczaniu zdalnym, online.

   Jak wynika z powyższej tabeli, w klasach I-III najwyższą średnią frekwencją w roku szkolnym 2019/2020 wyróżniły się klasy trzecie: IIIa i  IIIb , ale pozostałe oddziały uzyskały średnią niewiele niższą - w przedziale 96% - 95%. W klasach IV-VI najwyższą średnią frekwencją wyróżniły się klasy: VIb,  Va oraz Vb.

Do uczniów, którzy wykazali się w całym roku szkolnym frekwencją 100% należy 15 osób (5,66% uczniów).

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

  Na zajęcia pozalekcyjne składały się: liczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające zainteresowania uczniów i koła zainteresowań, ( zajęcia rewalidacyjne (3 uczniów), zajęcia sportowe w zakresie gry w siatkówkę w ramach udziału szkoły w  Siatkarskim Klubie Szkolnym (SKS) oraz zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania  prowadzone z uczniami klas I-III, koła zainteresowań z matematyki, chemii, biologii, fizyki i geografii.

Na zajęcia z zakresu ppp uczniowie kwalifikowani byli zgodnie z Procedurą  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w ZSP w Rząśni, niezwłocznie po wpłynięciu do szkoły opinii lub orzeczenia PPP.

W II półroczu 2019/2020 na terenie Szkoły odbywały się w każdym tygodniu:

 • 3 godziny kół zainteresowań (o różnorodnej tematyce odpowiadającej potrzebom uczniów);
 • 6 godziny zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia  i 2 godziny konsultacji;
 • 3 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 • 14 godzin zajęć logopedycznych;
 • 6 godzin zajęć rewalidacyjnych (dla 3 uczniów);
 • 1 godzina socjoterapii.

  Średnia frekwencja na w/w zajęciach wyniosła: 94,8%, co pozwala stwierdzić, że cieszyły się one powodzeniem. Analiza uczestnictwa w kołach zainteresowań dowodzi, iż 82% uczniów z klas I-III i 50% uczniów z IV-VI  uczestniczyło w kołach zainteresowań. Tematyka kół zainteresowań dobierana jest na podstawie diagnoz potrzeb zgłaszanych przez uczniów, ale łatwiej zaspokoić potrzeby dzieci młodszych. Do wielu zajęć nauczyciele stworzyli tzw. programy własne  o wysokim stopniu nowatorstwa, dostosowując ich treści i formy pracy do zainteresowań i możliwości uczniów.

 

PRACA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA

 

  Na pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły złożyła się aktywna praca wychowawców klas, pedagoga szkolnego i biblioteki (przeprowadzono dużą ilość imprez i akcji czytelniczych), ale również liczne imprezy szkolne i klasowe o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dzięki którym kształtowane były pożądane postawy: m. in. tolerancji, społecznego zaangażowania, wzajemnej współpracy i pomocy, patriotyczne, ekologiczne, itp. stanowiące priorytety Szkolnego Programu Wychowawczego.

   W roku szkolnym 2019/2020 wychowawcy klas zorganizowali 17 różnorodnych imprez klasowych. Ich celem było przede wszystkim utrzymanie tradycji obchodów różnych świąt oraz kształtowanie postawy szacunku   i wdzięczności wobec członków rodziny.

Uczniowie mieli również wiele okazji do zaprezentowania swoich umiejętności i uzdolnień podczas występów na forum Szkoły, zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych - odbyło się 20 takich uroczystości.

   Ważną rolę profilaktyczno-wychowawczą oraz motywującą uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach  i akcjach odgrywały apele profilaktyczno-porządkowe, osobno w grupie klas I-III i IV-VIII. W każdej grupie wiekowej odbyło się po 10 spotkań, a tematami poruszanymi na spotkaniach było bezpieczeństwo w szkole, na ulicy, przystanku autobusowym, nad wodą, w miejscach publicznych, podczas ferii zimowych i wakacji oraz zagadnienia związane  z kulturą zachowania, i poszanowaniem mienia, np. pochwały na forum.  Ponadto, na apelach/spotkaniach były podsumowywane konkursy, a zwycięzcy – nagradzani dyplomami, książkami lub nagrodami rzeczowymi.

   Nauczyciele realizowali cele wychowawcze i dydaktyczne poprzez organizowanie wycieczek szkolnych o charakterze  krajoznawczym i kulturalnym. Wiele wycieczek i wyjść miało charakter dydaktyczny i wiązało się z realizacją podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. W sumie, w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano            10 wycieczek w szkole i przedszkolu.

  Rozwojowi uzdolnień uczniów służyła również praca nauczycieli mająca na celu przygotowanie uczniów do udziału w organizowanych licznie na terenie szkoły konkursach szkolnych oraz w konkursach na szczeblu gminnym i wyższym. Każda z grup wiekowych miała do wyboru średnio  21 konkursów szkolnych o różnorodnej tematyce. Niektóre z nich stanowiły etap szkolny, a jego zwycięzca reprezentował szkołę na szczeblu gminnym lub wyższym m.in. III Szkolna Olimpiada Zdrowia pod hasłem: „Jesteś tym, co jesz!” (24 uczestników z klasy VIIa, VIIb, VIII), II Szkolny Turniej Ekologiczny (14 uczestników z klas VIIa i VIIb), Konkurs plastyczny „Nasz układ słoneczny” (11 uczestników z klasy VIa i VIb), ogólnopolski szkolny konkurs z języka angielskiego „Olimpus” (26 uczestników z klas V-VIII), „English Ace” – konkurs ogólnopolski z języka angielskiego (27 osób uczestniczyło), konkurs gramatyczno – leksykalny z języka angielskiego ( 19 uczestników).

     Ważnymi wydarzeniami  w życiu szkoły, w minionym roku były: „Ślubowanie  klas I”, egzamin ósmoklasisty,  udział w „ Światowy Dniu Walki z Cukrzycą”, przeprowadzenie akcji „Zdrowa Żywność”, udział w programie ogólnopolskim „ Trzymaj formę”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, udział klas I - VIII w warsztatach przeprowadzanych przez Straż Pożarną w Rząśni dotyczącą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, udział klas II w „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa”, wybory do Samorządu Uczniowskiego, udział w akcji „Osiem lektur na ósme narodowe czytanie”, wycieczka klas VII- VIII do Państwowego Muzeum w Auschwizt Birkenau w Oświęcimiu, zorganizowanie cyklu spotkań z dietetykiem , wizyta w schronisku  dla psów Czartkach, organizacja „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego” , organizacja wycieczek do parku trampolin „Stacja Grawitacja”, Energylandii w Zatorze, wyjazdów  na lodowisko i do kina  w Bełchatowie.  W ramach doradztwa zawodowego odbył się cykl spotkań z przedstawicielami  szkół ponadpodstawowych,  wizyta w Komendzie Powiatowej w Pajęcznie w ramach doradztwa zawodowego. Zorganizowano   konkursy ekologiczne      i Szkolny Turniej Ekologiczny. W ramach wychowania patriotycznego braliśmy udział w akcji „Szkoła do Hymnu”, obchodziliśmy Dzień Niepodległości organizując akademię „Droga do niepodległości”, obchodziliśmy „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”. Odbył się również koncert profilaktyczny dotyczący uzależnień Sławomira Pyrko, spotkania z policjantami dotyczące bezpieczeństwa w sieci, zorganizowano zbiórkę charytatywną na rzecz chorej dziewczynki – Zuzi, na rzecz Stowarzyszenia Pielęgniarsko – Opiekuńczego „ Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie” w Częstochowie, zbiórkę karmy dla psów w schronisku.

  Ponadto w szkole i przedszkolu odbyło się dużo konkursów plastycznych, muzycznych,  koncertów, zawodów spor

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY GALILEO

23.06.2020

 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny GALILEO organizowany jest przez Centrum Edukacji Szkolnej. Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przedmiotem wśród uczniów. Jest on kierowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów liceum ogólnokształcącego z klas I-III.
W tym roku w konkursie wzięło udział 15 uczniów z naszej szkoły (6 uczniów z klasy VIII i 9 uczniów z klas VII).
Uczniowie Karol Telenga (kl. 7A) i Wojciech Herczyński (kl. 7B) odnieśli duży sukces. Karol w konkursie, który odbył się w dniu 05.03.2020 r. uzyskał tytuł laureata, a Wojtek otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

22.06.2020

 Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych  i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach. W naszej szkole w maju brało w nim udział  kilkunastu  uczniów klas IV - VIII. Konkurs został przeprowadzony drogą internetową . Uczniowie:  Kacper Kowalski – kl. VIIB, Adam Ławniczek - kl.VI A, Kamil Urbańczyk - kl. VIII,  uzyskali wyróżnienia  w tym konkursie. GRATULUJEMY!!!. Pozostałym uczestnikom również serdecznie  gratulujemy udziału w konkursie i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach z matematyką.

Egzamin Ósmoklasisty

22.06.2020

                                                                                                           >>> galeria zdjęć <<<
Egzamin ósmoklasisty w naszej szkole został przeprowadzony zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniach 16-18 czerwca przy zachowaniu zasad i wytycznych obowiązujących na czas egzaminu. Wszyscy uczniowie klas VIII do egzaminu przystąpili, a sam egzamin odbył się bez zakłóceń. Każdy z piszących egzamin zakończył, mamy nadzieję że z takim wynikiem, jaki sobie wymarzył. Uczniowie przyznali, że są zestresowani egzaminami. Tym bardziej, że tegoroczny egzamin był niewątpliwie wyjątkowy .

Zostań w domu.Czytaj książki

16.04.2020

Drodzy Czytelnicy,

Biblioteka szkolna podczas dni, które musimy spędzać w domu, utrzymuje kontakt z czytelnikami poprzez zachęcanie do czytelnictwa książek i kulturalnego spędzania czasu.W zakładce Biblioteka szkolna udostępniamy linki do interesujących  stron internetowych na których możecie korzystać z ebooków i audiobooków.

INFORMACJA O WIRUSIE SARS-CoV2

13.03.2020

 Szanowni Państwo.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że zawieszeniu ulega działanie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni i jej Filii, Centrum Kształcenia w Rząśni, Świetlicy w Będkowie i Domu Kultury w Kodraniu oraz Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Rząśni. Działanie to ma zapobiec tworzeniu się skupisk ludzkich i uniemożliwienie ewentualnego przeniesienia choroby. Wyrażamy nadzieję, że taka decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.
O wszelkich zmianach w pracy wyżej wymienionych instytucji będziemy Państwa informować na bieżąco biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Mieszkańcy.

Apelujemy o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny w celu minimalizacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz śledzenie komunikatów oraz porad udostępnianych przez media.
W razie podejrzenia zachorowania prosimy kontaktować się z:
– bezpłatną czynną całą dobę infolinię NFZ gdzie wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc, pod nr telefonu 800 – 190 – 590,
– Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pajęcznie pod nr telefonu 34 311 – 10 – 31, 311 – 34 – 95,
– Oddziałem Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie pod nr telefonu 512 – 030 – 463,
– nr telefonu alarmowego 112.

Nie zgłaszamy się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) ani do najbliższego POZ (Gminnego Ośrodka Zdrowia) – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktujmy się ze ww. ośrodkami telefonicznie. W ten właśnie sposób zostanie Państwu udzielona porada oraz wskazany sposób dalszego postępowania.

Drodzy Mieszkańcy.

Na czas działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, prosimy w szczególności o unikanie dużych skupisk ludzkich, ograniczenie wizyt poza miejscem pobytu tylko do tych niezbędnych i bezwzględnie koniecznych, częste mycie rąk przy użyciu mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa.

Pamiętajcie, że czas wolny od zajęć lekcyjnych, zamkniętych instytucji itp. nie stanowi pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Dbajmy szczególnie o osoby starsze – pomagajmy Im w codziennych czynnościach i informujmy o zagrożeniu. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Komplet informacji, aktualnych porad i zaleceń znajdą Państwo przede wszystkim na specjalnie uruchomionej rządowej stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/koronawirus.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania, profilaktyka, zbiorowa odpowiedzialność i świadomość pozwolą pokonać istniejące zagrożenie jak najszybciej.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Akcja Zdrowa Żywność

12.03.2020

                                                                                                                 >>> galeria zdjęć <<<

10 marca br. uczniowie klasy IV i V a zorganizowali kawiarenkę ze zdrową żywnością. Znalazły się tam m.in owocowe desery, owsiane ciasteczka i batony. Kawiarenka cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Smacznego, na zdrowie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

09.03.2020

 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Z tej okazji w ramach akcji rekomendowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” uczniowie klas VII-VIII  ZSP wspólnie z nauczycielem zorganizowali w pierwszym tygodniu marca inicjatywy edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Wśród uczniów  odbyły się pogadanki , uczniowie wykonali prace plastyczne, prezentacje multimedialne, okolicznościowe gazetki szkolne, które przybliżyły sylwetki żołnierzy niezłomnych,oraz uświadomiły czym się wyróżnili.


 

OGŁOSZENIE !

02.03.2020

Informujemy, że w dniach 02.03.2020 r.- 31.03.2020 r. przyjmujemy zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny  2020/2021 i do klasy I szkoły podstawowej.Druki zgłoszeń  są do pobrania  w sekretariacie oraz  na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.