Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

 

                          

                                                   

 

Kochani uczniowie, szanowni rodzice, opiekunowie, drodzy nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.

 

Nadeszła chwila, której wyczekiwaliśmy już od pierwszych dni roku szkolnego. Jesteśmy jeszcze w szkole, lecz zapewne myślami większość z nas jest już daleko stąd. Przemierzamy góry, kąpiemy się w morzu, pływamy po jeziorze ... Jednak zanim to nastąpi odbierzecie świadectwa, które są podsumowaniem waszej tegorocznej pracy.

 

Zapewne były w tym roku chwile radości i smutku, zwycięstwa i porażki. Nieraz wichry rzucały nas na mieliznę albo na głęboką wodę. Ale zawsze kroczyliście do przodu. Dziękuję wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności, poznawaniu                i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wysokich wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, występów wokalnych i tanecznych na wielu scenach, organizacji wystaw plastycznych - angażowania się w prace na rzecz szkoły i innych instytucji, oraz co jest tak ważne w pomoc koleżeńską.

 

Drodzy ósmoklasiści!

 

  Zapewne lata spędzony wspólnie w murach naszej szkoły zostaną w pamięci każdego z Was. Wasi nauczyciele i wychowawcy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Odnoszę się z wielkim uznaniem dla waszej pracy i jestem głęboko przekonany, że docenicie w niedalekiej przyszłości to wszystko czego  nauczyliście się. Życzę wam byście zawsze osiągali cele które sobie postawicie i byście zawsze pamięcią wracali do nas.

 

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierali prace naszej szkoły.

Dziękuję wszystkim nauczycielom za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowania postaw naszych uczniów.

Dziękuję całemu personelowi administracyjnemu, pracownikom obsługi za ich zaangażowanie w prace na rzecz szkoły. Dziękuję za wsparcie  Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy angażowali się w prace na rzecz szkoły i poszczególnych klas.

  Dziękuję rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i nauki podczas  zdalnej pracy w II semestrze. Wszystkim rodzicom i nauczycielom, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania.  Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość. Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość

 

Czego życzyć w takim dniu? Gronu pedagogicznemu i wszystkim Uczniom, życzę aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Wakacje to zarazem beztroska, stan relaksu i czasami także potrzebnego "nic nie robienia" , poznawania nowych miejsc i ludzi.

Życzę aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały wszystkim dużo radości, i aby w pełni sił i młodzieńczej radości spotkać się 1 września.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

mgr Damian Mikołajczyk

Bezpieczne wakacje

 

Najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

 

 1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
 2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
 3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
 4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
 5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
 6. Nie rozmawiaj z obcymi.
 7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
 8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
 9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
 10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
 11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
 12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
 13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
 14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
 15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
 16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
 17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
 18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
 19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
 20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
 21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
 22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
 23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
 24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
 25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

 

 


 


 Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

z dnia 11.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Rząśni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni  w okresie od dnia 11.05.2020r. do dnia 24.05.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       Dyrektor Zespołu-Szkolno Przedszkolnego

im.  Jana Pawła II w Rząśni

Damian Mikołajczyk

 


 

 Wytyczne  dla Rodziców w związku z otwarciem  przedszkola

W związku z otwarciem od poniedziałku 11 maja 2020 r. przedszkola, zamieszczamy wytyczne dla Rodziców wskazujące co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do

przedszkola?

1. Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie wpuszczone  do przedszkola,  rodzic  zabiera dziecko do domu i kontaktuje się z lekarzem.
2. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  Każdy rodzic czy opiekun musi mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta, przyprowadzając i odbierając dziecko.
3. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

4. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

5. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

6. Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.


         


Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka w formie kształcenia na odległość zostaje wydłużona do 26.05.2020r.


Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.


INFORMACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

Lektury  szkolne dla uczniów  klas I-III oraz  IV-VIII można znaleźć w zakładce  Biblioteka szkolna pod dostępnym tam linkiem.

    
KOMUNIKAT

PEDAGOG SZKOLNY DOSTĘPNY JEST POD NUMEREM TELEFONU 601159533 W DN PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZINACH 8.00 - 14.00, PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH WYDANIA DOKUMENTU, PORADY, KONSULTACJI PEDAGOGICZNEJ.

6.08.2020 // www.zsprzasnia.pl/jp