Konkursy

Konkurs
Szkolna biblioteka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Rząśni ogłasza


konkurs plastyczny o Janie Pawle II dla uczniów klas III – IV etap szkolny

   Uczestnicy wykonują pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A4 inspirowaną   podróżami, spotkaniami i nauczaniem Jana Pawła II.
  Pracę dostarczamy do 6 listopada 2015r. do pani Renaty Szczecińskiej.

WYNIKI KONKURSU "JAN PAWEŁ II"

Wyniki bibliotecznego konkursu plastycznego „Jan Paweł II”


I miejsce - Wiktoria Kurzynoga - kl. IV
II miejsce – Perczak Dominika – kl. IIIb
- Szcześniak Kinga – kl. III b
-Kucharski Szymon – kl. III a
III miejsce – Pluta Klaudia- kl. III b
- Socha Kinga – kl. III b


Zwycięzcom gratulujemy!

REGIOLALNY KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ KRUS

Uczeń klasy IIIA Adam Grzesiak zajął I miejsce w etapie regionalnym IV ogólnopolskiego konkursu plastycznego nt. "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyn w ruchu" organizowanego przez PT KRUS w Zduńskiej Woli. GRATULUJEMY!

XV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI - WIELUŃ 2014

9 czerwca 2014 r. odbył się XV Powiatowy Festiwal Piosenki - Wieluń 2014. Uczennica klasy VA naszej szkoły Sandra Aleksanderek zajęła III miejsce. Konkurs organizowany był w Młodzieżowym Domu Kultury w Wieluniu, konkurs patronował Starosta Wieluński.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY "OLIMPUS"

Uczniowie klas IV - VI naszej szkoły - Maciej Wilk, Magdalena Głowacz, Rafał Herczyński, Oskar Gabryś, Sandra Aleksanderek, Julia Sygidus, Amelia Rogalewicz, Dominika Dziembowska, brali udział w Ogólnopolskim Komkursie Matematycznym "Olimpus", sesja wiosenna 2014. Organizatorem konkursu szkolnego była pani Małgorzata Stolarczyk. Uczeń z klasy VI Maciej Wilk został laureatem tego konkursu, zajmując 8 miejsce. Wszystkim uczniom gratulujemy udziału i uzyskanych wyników. WYNIKI KONKURSU

Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych powiatu pajęczańskiego.

11 kwietnia 2014 r. troje uczniów kl. VI naszej szkoły wzięło udział w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla szkół podstawowych powiatu pajęczańskiego. Konkurs pod patronatem Starosty Pajęczańskiego Jana Rysia odbył się w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie i uczestniczyło w nim 28 uczniów z terenu naszego powiatu. Konkurs składał się z dwóch części – pierwsza sprawdzała gramatykę i słownictwo z języka angielskiego; druga natomiast dotyczyła wiedzy z zakresu kultury, geografii, historii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz monarchii brytyjskiej. Uczeń naszej szkoły – Maciej Wilk zajął w tym konkursie III miejsce.

SZKOLNY KONKURS
CZYTELNICZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni.
2. Inicjator i osoba odpowiedzialna za organizację: Agnieszka Bzdak

II. CELE KONKURSU
a) mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy
b) rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury
c)pobudzanie fantazji, wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
d)sprawdzenie stopnia znajomości treści książek zaproponowanych do lektury
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZCYJNE
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klasy IV-VI ZSP w Rząśni
2. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2014 o godz. 9.50. Czas konkursu: 45 min.
3.Uczniowie zainteresowani konkursem zobowiązani są przeczytać lekturę uproszczoną „The Happy Prince”Oscara Wilda. (Level 1)
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Ocenie podlegać będzie również poprawność gramatyczna i bogactwo językowe
5. Prace będzie sprawdzać komisja, powołana prze organizatora.
6. Pytania nawiązywać będą do treści lektury.
7. W przypadku pytań zamkniętych za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt.
8. Dopuszcza się operowanie punktacją ułamkową przy bardziej rozbudowanych pytaniach.
9. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w ustalony terminie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11.Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatora konkursu.

Organizator
Agnieszka Bzdak

Wyniki
SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„The Happy Prince” Oscar Wilde
24.04.2014

I miejsce - Magdalena Głowacz kl. VI
Maciej Wilk kl. VI

II miejsce - Hubert Wolniaczyk kl. VI

III miejsce - Wiktoria Pawełoszek kl. VI

IV miejsce - Oskar Gabryś kl. VA
Tomasz Szczeciński kl. VA

GRATULUJEMY!!!


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„PORTRET KTÓLOWEJ WIELKIEJ BRYTANII ELŻBIETY II”


REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni.
2. Inicjatorzy i osoby odpowiedzialne za organizację: nauczyciele języka angielskiego

II. CELE KONKURSU
a) rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i popularyzacja wiedzy na temat historii Wielkiej Brytanii;
b) pobudzanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży;
c) kształcenie umiejętności spostrzegania emocji i wyrażania ich za pomocą środków plastycznych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZCYJNE
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych
1) uczniowie klas I-III
2) uczniowie klas IV-VI
szkół podstawowych na terenie gminy Rząśni.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie portretu Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, ze zwróceniem uwagi na osobowość, emocje, nastrój oraz atrybuty związane z charakterem osoby portretowanej. Galerie zdjęć królowej z różnych okresów Jej życia można znaleźć w Internecie m.in. na oficjalnej stronie monarchii Wielkiej Brytanii www.royal.gov.uk. Technika wykonania pracy jest dowolna. KRYTERIUM OCENIANIA PRAC: kompozycja, kolorystyka, ekspresja, oryginalność pomysłu, zgodność z tematem.
3. Maksymalny format pracy to A3.
4. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba.
5. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą i adresem szkoły, oraz danymi opiekuna.
6. Termin dostarczania prac upływa 4 kwietnia 2014r.
7. Prace wraz ze zgodą na upublicznienie danych należy dostarczyć lub przesłać na adres Organizatora z dopiskiem MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„PORTRET KTÓLOWEJ WIELKIEJ BRYTANII ELŻBIETY II”
8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 16 kwietnia 2014 r., a wyniki zostaną
podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.zsprzasnia.pl
- z poszanowaniem ochrony dóbr osobistych dziecka.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
3. Komisję powołuje Organizator.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
6. Nagrody dla autorów zwycięskich portretów zostaną wręczone w terminie uprzednio uzgodnionym z placówką.

Wyniki
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PORTRET KRÓLOWEJ WIELKIEJ BRYTANII ELŻBIETY II”
w kategorii klas I – III

I miejsce - Amelia Skoczylas kl. III SP w Białej
Ewelina Stepień kl. IIIb SP w Rząśni
Aleksandra Pietrzyk kl. III SP w Stróży

II miejsce - Amelia Dragan kl. III SP w Zielęcinie
Oliwia Tasarz kl. III SP w Broszęcinie
Oliwia Słomian kl. IIIa SP w Rząśni

III miejsce – Jagoda Wrona kl. II SP w Białej
Michał Wilk kl. I a SP w Rząśni
Oliwia Kluczna kl. III a SP w Rząśni
Kacper Kowalski kl. I SP w Broszęcinie
Wyniki
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PORTRET KRÓLOWEJ WIELKIEJ BRYTANII ELŻBIETY II”
w kategorii klas IV – VI

I miejsce - Klaudia Czerniak kl VA SP w Białej
Edyta Kałużna kl. VI SP w Broszęcinie
Zuzanna Nowak kl. VI SP w Broszęcinie
Adrian Pędziwiatr kl. V SP w Białej

II miejsce - Martyna Famulska kl. VI SP w Stróży
Agnieszka Wrona kl. IV SP w Białej
Julia Sygidus kl VB SP w Rząśni

III miejsce – Karolina Rogaczewska kl. VI SP w Broszęcinie
Julia Iskra kl. IV SP w Rząśni
Alicja Płaczek kl. VB SP w Rząśni

I MIĘDZYSZKOLNE
DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
GMINY RZĄŚNI

Regulamin Konkursu

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni.
2. Inicjator i osoba odpowiedzialna za organizację: Agnieszka Bzdak
3. Konkurs został objęty patronatem - Wójta Gminy Rząśnia -
Tomasza Stolarczyka

II. ADRESACI
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
Gminy Rząśni

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do dnia 14 kwietnia 2014r. Szkoły powinny wytypować uczniów chętnych do udziału w konkursie i zgłosić ich dane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym pod numerem telefonu: 691570512.

II. CELE KONKURSU
a) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim
b) promowanie nauki języka angielskiego
c) podniesienie poziomu umiejętności językowych,
d) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
e) sprawdzenie znajomości zasad ortografii w języku angielskim.

III. ZAŁOŻENIA
1. Szkoła może zgłosić nie więcej niż trzech uczestników.
2. Uczniowie wraz z opiekunami powinni przybyć do Placówki Organizatora przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem konkursu w celu dopełnienia formalności związanego z jej przebiegiem.
3. Uczestnicy zapewniają sobie własne przybory do pisania
4.Dyktanda pisane przez uczniów pozostają u organizatorów konkursu jako dokumentacja pokonkursowa.
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie niezależne jury konkursowe.
6. W przypadku gdy kilku uczniów zdobędzie taki sam najlepszy wynik, przewidziane są miejsca ex aequo.
7. Konkurs ma formę pisemną.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.
9. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, nauczycielom zostaną wręczone podziękowania.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia poprawek do Regulaminu Konkursu mając na celu wyłącznie jego prawidłowy przebieg.

IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs odbędzie się 30 kwietnia 2014r. (Środa) o godzinie 9.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni

V. ZAKRES PROGRAMOWY
1. Ogólny zakres wiedzy i umiejętności oparty jest na podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej. Wymagana jest znajomość nazw znaków interpunkcyjnych w języku angielskim:
➢ . full stop
➢ , comma
➢ ? question mark
➢ ! exclamation mark

VI. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku angielskim. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który popełnił najmniejszą ilość błędów.
2. Przybliżony czas trwania konkursu to około 40 minut.
3. Konkurs składa się z 2 części/ zadań:
- uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami poprawnymi pod względem ortograficznym (wysłuchanego dwukrotnie),
- poprawne napisanie dyktowanego tekstu pod względem ortograficznym
4. Tekst dyktanda zostanie przeczytany TRZYKROTNIE :
- pierwszy raz – w normalnym tempie, w celu zapoznania się z tekstem,
- drugi raz – powoli, w tempie umożliwiającym uczestnikom zapisywanie tekstu,
- trzeci raz – w normalnym tempie, w celu dokonania ew. poprawek.
5. Możliwe jest wysłuchanie tekstu zadania z odtwarzacza audio CD lub magnetofonu (tekst nagrany w umiarkowanym lub wolnym tempie)
6. Nauczyciel prowadzący dyktando nie może udzielać żadnych informacji pomocniczych związanych z tekstem dyktanda.
7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedstawienia pracy w formie czytelnej.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy nad dyktowanym tekstem .
9. Nie wolno używać korektora, pomyłki należy wyraźnie przekreślić.

Serdecznie zapraszamy!!!

WYNIKI
MIĘDZYSZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RZĄŚNI
pod patronatem WÓJTA GMINY RZĄŚNIA

I miejsce – Maciej Wilk kl. VI ZSP w Rząśni
II miejce – Tomasz Szczeciński kl. V ZSP w Rząśni
III miejsce – Kinga Pluta kl. VI SP w Broszęcinie

Gratulujemy!!!

„Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”

   14 kwietnia 2014r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą pisankę wielkanocną”. Pracę oceniała komisja w składzie: Agnieszka Bzdak, Anna Walasińska, Magdalena Marciniak. W konkursie wzięło udział 18 dzieci 3-4 letnich. Prace wykonane było różnymi technikami. Wszystkie prace plastyczne były bardzo ładne i rozmaite, tak że jurorzy stanęli przed trudnym zadaniem wybrania tych najciekawszych.

W kategorii 3- latków I miejsce zajęła Maja Janus i Julian Siedlarek,

II miejsce - Jakub Maciaś, a III miejsce - Szymon Szczeciński.

W kategorii 4 - latków I miejsce zajęła Maja Cimcioch,

II miejsce: Maciej Pęciak, Joanna Nagieł i Wojciech Bistuła

, III miejsce- Adam Walasik i Szymon Zarzycki.
    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i kolorowanki, natomiast      laureaci- plecaki, kredki i naklejki.

KONKURS RECYTATORSKI

"Wiersz, który lubię" - pod takim hasłem przeprowadzony został konkurs recytatorski w naszej szkole. W dwóch grupach wiekowych brało udział 31 uczniów.

  W kategorii klas I - III nagrodzeni zostali"

I - miejsce -  Katarzyna Krysiak kl. IIIA

II - miejsce - Kamil Urbańczyk  kl. II

III - miejsce - Kinga Stachera kl. IB

  W kategorii klas IV - VI komisja konkursowa nagrodziła po dwie osoby:

 I - miejsce - Aleksandra Mularczyk kl.VA

II - miejsce - Alicja Komór kl.VB

Wyróżnienia:

Sandra Aleksanderek kl VA

Wiktoria Pawełoszek kl VI.

GMINNY  KONKURS RECYTATORSKI

29 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt."Julian Tuwim bawi, uczy i wychowuje". Naszą szkołę reprezentowało sześć dziewczynek z klas I-VI.
W rywalizacji z uczniami z innych szkół, w kategorii klas IV-VI, wypadliśmy wspaniale, bowiem uczennice naszej szkoły Ewelina Pluta i Aleksandra Mularczyk zajęły I i II miejsce.

Szkolny Konkurs "Dyktando z języka niemieckiego"


Konkurs ten organizowany był dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VI naszej szkoły. Odbył się on 28.02. 2013 r. w nawiązaniu do Obchodów Dni Języków Obcych.
Uczniowie mogli doskonalić umiejętności posługiwania się językiem niemieckim a w szczególności sprawdzić znajomość zasad ortograficznych wykorzystywanych w niemieckim tekście pisanym.
Do konkursu zgłosiło się 21 uczestników z poszczególnych klas . Przedstawiamy ilość zdobytych punktów oraz laureatów tego konkursu.

L.p. Imię i nazwisko Ilość zdobytych punktów Laureaci
1 Aleksandra Mularczyk 7 pkt.
2 Jakub Skalski 8 pkt.
3 Mateusz Masek 9 pkt.
4 Sandra Aleksanderek 16 pkt.
5 Rafał Herczyński 16 pkt.
6 Seweryn Pielucha 9 pkt
7 Tomek Szczeciński 21 pkt. - II miejsce
8 Oskar Gabryś 1 pkt.
9 Klaudia Bożek 13 pkt.
10 Julia Sygidus 14 pkt.
11 Martyna Sygidus 6 pkt.
12 Alicja Komór 15 pkt.
13 Amelia Rogalewicz 17 pkt.

14 Wiktor Siciarz 12 pkt.

15 Magda Głowacz 15 pkt.

16 Wiktoria Pawełoszek 15 pkt.

17 Patrycja Mantyk 16 pkt.

18 Kinga Rogaczewska 14 pkt.

19 Paulina Słomian 16 pkt.

20 Ewelina Pluta 23pkt. - I miejsce

21 Klaudia Brożyna 20 pkt.- III miejsce


KONKURS RECYTATORSKI

     26 marca 2013 roku, w naszej szkole, odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego motywem były utwory Juliana Tuwima. W zmaganiach konkursowych brali uczniowie klas I-VI, podzieleni na dwie kategorie wiekowe.
W klasach I-II miejsca medalowe zdobyli:
I miejsce - Kinga Strugacz kl. I
II miejsce - Alicja Włodarczyk kl. IIa
III miejsce - Julia Kucharska kl. III,
a w klasach IV - VI:
I miejsce - Aleksandra Mularczyk kl. IV a
II miejsce - Ewelina Pluta Alicja kl. VI
III miejsce - Alicja Komór kl IV b
Aleksandra Mularczyk i Ewelina Pluta, 9 kwietnia 2013 r., reprezentowały naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Działoszynie.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

 Rozsrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego" Znaczek pocztowy o tematyce ekologicznej"

I miejsce - praca Julii Stasiak pt. "Którą Ziemię wolisz" kl. I

II miejsce -  praca Aleksandry Kwasnik pt. "Chrońmy Ziemię" kl. III

III miejsce - Klaudia Bożek kl. IIb

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

     Dnia 10.05.2011r w naszej szkole odbył się Szkoly Konkurs Ortograficzny o tytuł "Mistrza Ortografii". W zmaganiach brało udział 12 uczniów z klas I - VI. Najwięcej punktów zdobył uczeń klasy V - Kacper Bałdyga. II miejsce  - Bartłomiej Nowak z klasy IV, III - miejsce Klaudia Jastrząbek z klasy VI.  Kacper Bałdyga reprezentował naszą szkołę w                      " Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym" w Makowiskach.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

    Dnia 06.05.2011rw naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs recytatorski. Wzięło wnim udział 22 uczniów z klas I - VI, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach klasowych. w kategorii klas I - III zwyciężyli:

I - miejsce - Aleksandra Mularczyk

II - miejsce - Milena Pawełoszek

III - miejsce - Wiktoria Pawełoszek

wyróżnienie - Julia Stasiak

W kategorii klas IV - VI miejsca na podium azjęli:

I - Klaudia Brożyna

II - Ewelina Pluta

III - Joanna Herczyńska

   Możliwość udziału w takim konkursie pomaga w rozwijaniu uzdolnień uczniów i doskonali umiejetności recytatorskie. Dzieci poznają piękno poezji oraz różne sposoby interpretacji znanych utworów literacko - poetyckich.

GMINNY KONKURS PRZYRODNICZ

W dniu 18.05 2010r. w Szkole Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych Gminy Rząśnia.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.
Uczniowie naszej szkoły przygotowywani przez p. Ewę Herczyńską zajęli:
W kategorii klas VI
Iga Słomian – II miejsce,
Bartosz Brożyna – III miejsce.

W kategorii klas V
Joanna Herczyńska – V miejsce.

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO – PLANETA”


Dnia 3 marca 2010r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”. W kategorii „ Adept” obejmującej uczniów klas V i VI wyróżnienie i nagrodę książkową oraz dyplom uznania otrzymała uczennica Iga Słomian zdobywając 26 na 30 możliwych do zdobycia punktów. Ideą Konkursu było upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego, poszerzanie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

POWIATOWY KONKURS "PRAWA DZIECKA"

     Konkurs na temat „Praw Dziecka” pod patronatem Starosty Powiatu Pajęczańskiego pani Beaty Mateusiak Pieluchy.
       Organizatorami konkursu były: p. Katarzyna Wilk, p. Katarzyna Urbańczyk, p. Agnieszka Bzdak.
     W konkursie brało udział 9 szkół podstawowych powiatu pajęczańskiego. Uczniowie rozwiązywali test, przygotowany przez organizatorów, składający się z czterech konkurencji.
    Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki i wyrównany, bowiem po sprawdzeniu prac pisemnych konieczna była ustna dogrywka, która ostatecznie wyłoniła zwycięską trójkę.
I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły – Iga Słomian,
II miejsce – Agnieszka Pułka ze Szkoły Podstawowej w Raciszynie,
III miejsce – Sylwia Zwierzak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

     27.04.2010 r. w Szkole Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, dla uczniów szkół podstawowych Gminy Rząśnia.
Uczennice naszej szkoły godnie nas reprezentowały i zajęły czołowe miejsca:
Iga Słomian – II miejsce,
Aleksandra Leśniak – III miejsce.

POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

      28.04.2010 r. W powiatowym Ośrodku Kultury w Działoszynie odbył się I Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Z nitką Ariadny po wieniec laurowy”.
Drużyna z naszej szkoły, w składzie:
Iga Słomian – kl. VI
Bartosz Brożyna – kl. VI
Kamila Gralińska – kl. VI
zajęła II miejsce
(na 14 drużyn) i otrzymała w nagrodę dyplomy oraz nagrodę książkową „Encyklopedię Polski”, którą przekazała bibliotece szkolnej. GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY

SPRAWOZDANIE
Z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KLAS III

     W dniu 26.03.2010 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III. Był to II etap konkursu, który poprzedziły eliminacje klasowe, z których wyłoniono najlepszych uczniów do konkursu międzyszkolnego. Uczniowie mieli na celu zastosowanie w praktyce poznanych zasad interpunkcji i ortografii polskiej, obejmował treści edukacji polonistycznej przewidziane w programie jak również nieco wykraczające poza program.
     Do konkursu przystąpiło 14 uczniów ze wszystkich szkół gminy Rząśnia.
Zadania konkursowe miały formę: uzupełniania tekstu z lukami, komiksu ortograficznego, zagadek, rebusów, krzyżówek itp. Czas trwania testu 60 minut ( czas liczony od momentu rozdania i omówienia zadań).
Po oddaniu przez wszystkich uczestników testów, komisja w składzie:
Jolanta Waszak
Violetta Konieczna
Katarzyna Wilk
sprawdziła test i postanowiła co następuje:

I miejsce - Bartłomiej Nowak ZS-P im. J.P. II w Rząśni
II miejsce - Ewelina Pluta ZS-P im. J.P. II w Rząśni
III miejsce – Klaudia Brożyna ZS-P im. J.P. II w Rząśni

Ogłoszenie wyników nastąpiło 26.03.2010 r. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek, natomiast nauczyciele podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.       Zdjęcia z konkursu

PROTOKÓŁ Z KONKURSU „ZUCH”

     18 marca 2010 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni odbył się konkurs wiedzy ZUCH przeznaczony dla uczniów klas I – III.
W konkursie uczestniczyło 21 uczniów wyłonionych z poszczególnych klas. Konkurs rozpoczął się o godz. 9.00 komisyjny otwarciem koperty z testami.
     Konkurs trwał 60 min. i polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu, zróżnicowanego w zależności od klasy oraz uwzględniającego elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Pozwala także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności i w związku z tym są przeznaczone dla wszystkich uczniów.
    Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
Przewodniczący – Katarzyna Urbańczyk
Członkowie – Katarzyna Wilk, Anna Słomian.
Po zakończeniu konkursu oraz zakodowaniu testów zostały one wysłane na adres Centrum Edukacji Szkolnej, gdzie zostaną ocenione przez organizatorów tego konkursu.
Organizator zobowiązał się, że przekaże wyniki do 26-04-2010 r.    Zdjęcia z konkursu

KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

       4 XII 2009r uczniowie naszj szkoły brali udział w konkursie na temat
wiedzy o ruchu drogowym. Uczestniczyło w nim 11 uczniów z klas II i III.
Uczniowie wykazali się bardzo dużą znajomością przepisów i zasad ruchu
drogowego, prawidłowego oraz kulturalnego zachowania się na drogach.
Każdy uczestnik konkursu wykonywał 7 zadań z których każde punktowane
było odpowiednią ilością punktów. Rywalizacja była bardzo wyrównana,
nie obyło się również bez dogrywki, która ostatecznie wyłoniła po 3
zwycięzców z każdej klasy.


                                             W klasie II zwycięzcami zostali:


                                              I miejsce - Magdalena Głowacz
                                              II miejsce - Maciej Wilk
                                              III miejsce - Wiktoria Pawełoszek


                                           W klasie III zwyciężyli

 
                                         I miejsce - Klaudia Brożyna
                                         II miejsce - Bartłomiej Nowak
                                         III miejsce - Agata Trojan


Pozostali uczestnicy otzrymali nagrody pocieszenia.
Nad porządkiem konkursu czuwała komisja w składzie: mgr Ewa Herczyńska,
mgr Janina Pietrzyk oraz mgr Katarzyna Wilk.

PRZEBIEG KONKURSU

I ETAP

1.Test – do pierwszego etapu przystępują wszyscy uczestnicy.
Rozwiązują oni test wyboru, inny dla kl. II i inny dla kl. III. Uczniowie zaznaczają
prawidłowe odpowiedzi.


II ETAP

2.Malowanie znaków drogowych – uczniowie losują czarno – białe znaki,
które należy prawidłowo pomalować, następnie określić do jakiej grupy
znaków należy wylosowany znak.


3.Zasady przechodzenia przez jezdnię – kl. II otrzymuje zdania na temat
przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie muszą ponumerować zdania w
odpowiedniej prawidłowej kolejności. Uczniowie kl. III uzupełniają tekst z lukami,
otrzymują zdania ułożone w krótkie opowiadanie.


4.Sygnalizacja świetlna – uczniowie kl. II malują sygnalizację
świetlną, następnie przyklejają wyrazy określające dany kolor: IDŹ, STÓJ,
UWAGA. Uczniowie kl. III również malują sygnalizację, ale na kolory
naklejają policjanta w odpowiedniej postawie.


5.Puzzle – uczestnicy konkursu losują kopertę z pociętymi znakami. Ich
zadaniem jest ułożyć puzzle w określonym czasie, nakleić ułożony znak
na kartkę i opisać znaczenie znaku.


6.Scenki sytuacyjne – uczniowie losują po jednym znaku, następnie muszą
umieścić wylosowany znak na odpowiedniej planszy i w odpowiednim miejscu.

      Za każde wykonanie zadania uczniowie otrzymują określoną ilość punktów.
1.Test – 15 pkt
2.Malowanie znaków – 1pkt - malowanie + 1pkt - określenie grupy = 2pkt
3.Zasady przechodzenia przez jezdnię – za poprawne ułożenie każdego:
    - kl. II zdania po 1pkt = 6pkt
    - kl. III wyrazu po 1 pkt = 6pkt
4. Sygnalizacja świetlna
   - kl. II za prawidłowe pokolorowanie 3pkt + ułożenie wyrazów 3pkt =6pkt
    - kl. III za prawidłowe pokolorowanie 3pkt + ułożenie obrazków 3pkt =6pkt
5. Puzzle – za prawidłowe ułożenie znaku 1pkt + prawidłowe
     objaśnienie 1pkt = 2pkt
6. Plansza – za prawidłowe położenie znaku 1pkt + prawidłowe
     objaśnienie 1pkt = 6pkt

Opracowała: mgr Katarzyna Wilk

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII

    5 maja 2009 roku odbył się w naszej szkole gminny konkurs ortograficzny przebiegający pod hasłem „Zostań mistrzem ortografii”. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu gminy Rząśnia. Uczniowie wypełnili samodzielnie test sprawdzający ich umiejętności ortograficzne. Po zakończeniu komisja konkursowa złożona z przybyłych nauczycieli dokonała sprawdzenia prac i wyłoniła laureatów.
Konkurs został zorganizowany przez wychowawcę klasy IIIa, mgr Annę Słomian. Uczennica tej klasy Magdalena Stolarczyk wywalczyła drugie miejsce.

Powiatowe Potyczki Matematyczne

W dniu 28.04 2009 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rząśni odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny "Powiatowe Potyczki Matematyczne". Organizatorem konkursu była nauczycielka matematyki z ZSP w Rząśni pani Małgorzata Stolarczyk i pani Czesława Knul metodyk matematyki i prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień " Asymptota" z Łasku.

Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Pajęczańskiego pani Beaty Mateusiak - Pielucha oraz Wójta Gminy Rąśnia pana Tomasza Stolarczyka. Do konkursu przystąpiło 98 dzieci z 17 szkół z terenu powiatu: ZSP Rząśnia, SP Radoszewice, Chorzew, Makowiska, Trębaczew, Szczyty, Strzelce Wielkie, Siemkowice, Lipnik, Brzeżnica Nowa, Prusicko, Dworszowice Kościelne, Pajęczno, Dzałoszyn, Biała, Ożegów, Kiełczygłów. Dzieci do konkursu przygotowywały się przez cały rok szkolnyrozwiązując około 120 zadań ułożonych przez nauczycieli na spotkaniach z panią metodyk. Z tych 120 zadań pani Czesława Knul wybiera 2 zadania i 2 przygotowuje własne.

  zadania konkursowe

Laureaci klas IV:

I - Klaudia Nowicka SP Chorzew

I - Konrad Wójcik SP Kiełczygłów

I - Kornelia Ptak SP Lipnik

II - Dominik Miszewski SP Strzelce Wielkie

III - Agata Hałaczkiewicz SP Pajęczno

Przyznano również 2 wyróżnienia dla Patrycji Paradowskiej SP Szczyty i Sebastiana Taranka SP Prusicko.

Laureaci klas V:

I - Bartłomiej Pęciak SP Szczyty

II - Iga Słomian ZS-P Rząśnia

II - Martyna Olejnik SP Radoszewice

II - Jakub Górnik SP Działoszyn

III - Bartosz Brożyna ZS-P Rząśnia

Przyznano 2 wyróżnienia dla Klaudii Dudnik SP Nowa Brzeźnica i Patryka Bryka SP Trębaczew.

Laureaci klas VI:

I - Maria Mesjasz SP Strzelce Wielkie

I - Aleksandra Plucińska SP Pajęczno

I - Aleksandra Majda SP Lipnik

II - Adam Stefański SP Chorzew

III - Artur Baran ZSP Rząśnia

III - Jakub Pegza SP Dzałoszyn

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji konkursu Pani Staroście Powiatu Pajęczańskiego, Wójtowi Gminy Rząśnia oraz Dyrektorowi ZSP w Rząśni.


Konkurs recytatorski

23 kwietnia 2009 odbyły się w szkole eliminacje do konkursu recytatorskiego w kategorii klas IV-VI. Po wysłuchaniu uczestników (20 uczniów) jury w składzie: mgr T. Brożyna, mgr M. Otocka – Bednarek, mgr K. Urbańczyk zdecydowało, że zwycięzcami tego etapu są:

* Iga Słomian kl. V
* Sylwia Sygidus kl. VI
* Magdalena Bednarek kl. V

Te uczennice 27 kwietnia 2009r. wezmą udział w eliminacjach gminnych.

Konkurs ,,W zaczarowanym świecie baśni”

22 kwietnia 2008r. przeprowadzone zostały szkolne eliminacje konkursu baśniowego ,,W zaczarowanym świecie baśni”. Uczestnikami byli uczniowie klasy IV. Do etapu międzyszkolnego zakalikowali się :

* Paulina Szkodzin
* Kamil Aleksanderek
* Monika Wyźnikiewicz

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI

LAUREACI:

I miejsce - Kamila Gralińska kl. V

II miejsce - Iga Słomian kl. V

III miejsce - Bartosz Brożyna kl. V

Wyniki konkursu „EASTER CARD"
LAUREACI:

W kategorii klasa I

I miejsce Maciej Wilk, Hubert Wolniaczyk

II miejsce Matra Kiecka

III miejsce Kacper Ławniczek, Kinga Majewska
W kategorii klas II

I miejsce Klaudia Brożyna kl. II a

II miejsce Bartłomiej Nowak kl. II b

III miejsce Ewelina Pluta kl. II a, Kinga Rogaczewska kl. II b
W kategorii klas III

I miejsce magdalena Mularczyk kl. III a

II miejsce Sylwia Matusiak kl. III a

III miejsce Adam Włodarczyk kl. III b

Konkurs literacki - „Polak, który moim zdaniem rozsławił imię Polski na całym Świecie”

5 kwietnia 2009r. rozstrzygnięty został konkurs pt. „Polak, który moim zdaniem rozsławił imię Polski na całym Świecie”. Przyznana została tylko pierwsza nagroda dla Sylwii Sygidus – uczennicy klasy VI.

Wyniki konkursu „Wiedzy o Papieżu” dla klas I-III

LAUREACI:

I miejsce Klaudia Brożyna kl. II a

Ewelina Pluta kl. IIa

Arek Cisze kl. IIa

Kinga Rogaczewska kl. IIa

Sebastian Michalewski kl. IIIa

II miejsce Nikola Janik kl. IIIb

III miejsce Piotr Herczyński kl. IIIa

WYRÓŻNIENIA:

Sylwia Matusiak kl.IIIa

Patryk Dziuboń kl. IIIa

Wyniki konkurs plastycznego ,,Śladami Jana Pawła II”

LAUREACI:

KLASY I - III

I miejsce Klaudia Hachurska kl. IIa

II miejsce Kinga Rogaczewska kl. IIa

III miejsce Justyna Grocholska kl. IIIb

KLASY IV-VI

I miejsce Iga Słomian kl. V

II miejsce Angelika Bożek kl. IV

III miejsce Paulina Szkodzin kl. IV

WYRÓŻNIENIA:

Wiktor Siciarz kl. I

Robert Pęciak kl. IIb

Magdalena Bednarek kl. V

Anna Sierszeń kl. VI

Katarzyna Masek kl. VI

Wyniki konkursu poetyckiego „Strofy dla Papieża”

KLASY I - III

LAUREACI:

I miejsce Piotr Herczyński kl. IIIa

II miejsce Klaudia Hachurska kl. IIa

Łukasz Kiedos kl. IIb

III miejsce Patryk Dziuboń kl. IIIa

Agata Biniecka kl. III b

WYRÓŻNIENIA:

Klaudia Brożyna - kl. IIa

Bartłomiej Nowak - kl. IIb

Bartosz Słomian - kl. IIIb

KLASY IV-VI

LAUREACI:

I miejsce Sylwia Sygidus kl. VI

II miejsce Iga Słomian kl. V

Magdalena Bednarek kl. V

III miejsce Andżelika Bożek kl. Iv

Katarzyna Sierszeń kl. VI

WYRÓŻNIENIA:

Aleksandra Leśniak kl. V

Katarzyna Masek kl. VI

Wyniki konkursu „Albumy związane z życiem i działalnością Ojca Świętego”

LAUREACI:

I miejsce Paulina Szkodzin kl.IV

II miejsce Iga Słomian kl. V

III miejsce Patrycja Lachowska kl. V

WYRÓŻNIENIA:

Sylwia Sygidus kl. VI

Kamil Sygidus kl. V

Joanna Olczak kl. IV

Klaudia Jastrząbek kl. IV

Sebastian Pawełoszek kl. V

Wyniki konkursu “Jana Pawła II – orędownik – prezentacja multimedialna”

LAUREACI:

I miejsce Wiolatta Kasielska kl. VI

II miejsce Katarzyna Masek kl. VI

III miejsce Anna Sierszeń kl. VI

WYRÓŻNIENIA:

Andżelika Dyła kl. VI

Wioletta Dobrzelak kl. VI

Konkurs plastyczny „Moja walentynka”
projekt kartki walentynkowej.

W lutym 2009r. odbył się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym konkurs plastyczny „Moja walentynka” – projekt kartki walentynkowej. Organizatorami konkursu byli członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością i zdolnościami plastycznymi. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Konkurs „Szopka Betlejemska”

W grudniu 2008r. odbył się konkurs na najpiękniejszą szopkę betlejemską. Konkurs skierowany był do wszystkich dzieci, a także pośrednio do ich rodzin. Budowanie żłóbka w rodzinie umożliwia przeżycie ciągłości historii naszego zbawienia. Żłóbek biblijny przy którym może spotkać się cała rodzina, wyzwala w ich sercach wielką tęsknotę za Chrystusem (Dzieciątkiem Jezus).

Dzieci wykonywały figurki z kartonu, brystolu, starych kart świątecznych, plasteliny, modeliny, masy solnej. W pracach znalazły się też elementy kory, mchu, bambusa, słomy, a także wiele innych dostępnych tworzyw. Inwencja dzieci była ogromna. Organizatorami konkursu były pani Ewa Herczyńska i pani Katarzyna Ławniczek. Prace konkursowe były przepiękne, dlatego jury postanowiło przeznac wszystkim uczestnikom konkursu nagrody. Szopki zostały zaprezentowane na wystawie w kościele parafialnym.

3.03.2021 // www.zsprzasnia.pl/jp