mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Historia szkoły

Kliknij na zdjęcie aby obejrzeć galerię historii szkoły

Historia Szkoły w Rząśni

Historia oświaty w Rząśni datuje się na rok 1810, kiedy to rozbłysnął płomyk światła – zwiastun szkoły. Staraniem Zygmunta Szynklera i organizatora szkół ks. Józefa Palickiego powstaje na początku marca 1810 r. pierwsza szkoła w Rząśni. Mieściła się ona w izbie na wikariatce i utrzymywana była z funduszy księdza. Pierwszym nauczycielem był ks. Jan Żulicki, natomiast już 31 grudnia tego samego roku utworzono szkołę świecką, opartą na funduszu rodzicielskim i dworskim. Szkoła ta służyła dzieciom z Rząśni i Będkowa. Pierwszym nauczycielem szkoły świeckiej był Kazimierz Ściborski, następnym Jan Rzepicki. W latach 1872–1914 wójtem Gminy Rząśnia był Kochański, jego staraniem po 1872 roku wybudowano obok kościoła budynek szkolny, który przetrwał do 1962 roku. W oparciu o kronikę szkoły prowadzonej od roku szkolnego 1929/1930 możemy poznać bliżej jej dzieje.

”3 – klasowa Publiczna Szkoła Powszechna”– taką nazwę nosiła Szkoła Podstawowa w Rząśni do czasu wybuchu II wojny światowej. W szkole uczyło wówczas trzech nauczycieli oraz ksiądz. Po 6 – latach pożogi wojennej w dniu 4 września rozpoczęto rok szkolny 1945/46. Publiczna Szkoła Powszechna w Rząśni - taką nazwę nosiła wówczas szkoła. Była to już 6– klasowa szkoła, w tym 3 klasy o przyspieszonym toku nauczania, nadal prowadzona przez 3 nauczycieli. Z czasem liczba nauczycieli wzrastała. Oprócz zajęć dydaktycznych, już wtedy istniały w szkole: Spółdzielnia Uczniowska, PCK, oraz Drużyna Harcerska. Młodzież szkolna aktywnie uczestniczyła w akademiach i uroczystościach szkolnych i państwowych. Od roku szkolnego 1947/48 Szkoła Podstawowa w Rząśni była już szkołą 7–klasową. W związku z tym, iż zwiększyła się liczba dzieci i pomieszczeń klasowych było za mało, nauczano dodatkowo w kuźni przystosowanej do warunków szkolnych oraz w byłej bóżnicy na ulicy Strażackiej. W marcu 1958 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, który został ujęty w ramach inwestycji państwowych. Kosztorys opiewał na 1 370 000 złotych. Dwa lata później 24 marca 1960 przeprowadzono się do nowej szkoły. Szkoła liczyła wówczas 244 uczniów, a pracowało w niej 8 nauczycieli W szkole zorganizowano Spółdzielnię Uczniowską oraz utworzono 2- letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Urządzone zostały również pracownie przedmiotowe. Uczniowie chętnie brali udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych.

Lata 70-te ubiegłego stulecia to okres aktywnej działalności szkoły. W szkole prężnie działała Spółdzielnia Uczniowska, Drużyna Harcerska, Liga Ochrony Przyrody. W związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego urządzono świetlicę szkolną ze stołówką. Uczniowie jak zwykle brali czynny udział w wszystkich uroczystościach szkolnych, imprezach środowiskowych oraz akcjach na rzecz środowiska lokalnego. W roku szkolnym 1974/75 w wyniku przemian oświatowych została powołana Zbiorcza Szkoła Gminna w Rząśni z 6-cioma punktami filialnymi: w Będkowie, w Broszęcinie, w Marcelinie, w Suchowoli, w Reklach i w Zielęcinie. Uczniowie byli dowożeni autobusami PKS oraz przyczepami ciągnikowymi dostosowanymi do przewozu dzieci. Zbiorcza Szkoła Gminna liczyła wówczas 308 uczniów, a z Punktami Filialnymi 475 uczniów. Szkoła została objęta opieką Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie.

W roku szkolnym 1983/84 w wyniku kolejnej reformy oświatowej szkoła powróciła do starej nazwy Szkoła Podstawowa w Rząśni. W szkole uczyło wówczas 20 nauczycieli. Działały 4 Drużyny Harcerskie, 3 Drużyny Zuchowe, PCK, LOP, PTTK, SKO, TPPR oraz Samorząd Szkolny. Tradycyjnie szkoła organizowała i brała czynny udział w imprezach szkolnych i środowiskowych. Do tych działań chętnie przyłączał się Komitet Rodzicielski. Uczniowie licznie uczestniczyli również w różnych formach wypoczynku letniego organizowanego przez szkołę.

Wersja do druku Generuj PDF