mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 .                                                                            

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Patryk Lipertowicz

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego -  Maja Grzejdziak

Sekretarz  Samorządu Uczniowskiego -  Agata Szmajdzińska

Skład Rady Szamorządu : Konrad Krowicki, Maria Rogaczewska, Aleksandra Kusiak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego : mgr Monika Lewera                                                                         

Pamiętajmy!

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie
szkoły!.

Co jest zadaniem Samorządu Uczniowskiego?


1.Artykułowanie oraz reprezentowanie interesów uczniów.
2.Realizacja oddolnych projektów uczniów.

Samorząd Uczniowski wg zaleceń Parlamentu Europejskiego ma przyczynić
się do rozwoju kluczowych kompetencji obywatelskich.

Samorządność, na którą składają się takie umiejętności jak branie
spraw w swoje ręce, podejmowanie oddolnych działań, współdecydowanie o
pewnych wspólnych kwestiach są bardzo ważnymi umiejętnościami w
społeczeństwie demokratycznym.


Zadaniem RSU będzie włączanie w realizację działań wszystkich klas,
aby doświadczenie samorządności było wspólne dla wszystkich uczniów
naszej szkoły.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

>> kliknij, aby przeczytać <<

ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

<<< kliknij, aby przeczytać >>>>


Wersja do druku Generuj PDF