mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Ogłoszenia

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA"

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Technika pracy dowolna. Każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną z tyłu pracy: imię, nazwisko i wiek dziecka. Ocenie podlega samodzielna praca dziecka. Szczegółowe informacje u wychowawców poszczególnych grup.

Prace należy dostarczyć do dnia 16.12.2019 r. 

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę!